Młode miastoFilozofia
projektu

Młode Miasto to przedsięwzięcie urbanistyczne w północnej części gdańskiego Śródmieścia, rozwijane w procesie przekształcania nadwiślańskich terenów poprzemysłowych w nowoczesną dzielnicę mieszkaniowo – usługową. Część tych terenów ponad 12 ha stanowi Stocznia Centrum Gdańsk.

Forma projektowanych w stoczni nowych budynków nawiązuje do industrialnego charakteru tego miejsca. Koncepcja pozwoli stworzyć „nowe” (choć istniejące na terenie Stoczni przez dekady) adresy w Gdańsku. Ulica Elektryków, Narzędziowców, Stolarzy czy Niterów staną się miejscem pracy i zamieszkiwania dla mieszkańców Gdańska.

ZabudowaKoncepcja

Koncepcja zakłada wielofunkcyjną zabudowę z harmonijną lokalizacją wszystkich funkcji śródmiejskich, a więc funkcji mieszkaniowej, usługowej, handlowej i gastronomicznej w parterach budynków, współistnienie biurowców, hoteli oraz obiektów kulturalnych i użyteczności publicznej. Nowa zabudowa jest połączona funkcjonalnie i przestrzennie z historyczną zabudową zlokalizowaną wzdłuż ulicy Elektryków i zespołu budynków dawnej Stoczni Schichaua.

Obejmuje stworzenie czterech głównych placów. Jednym z nich ma być rozległy plac przy dawnej Traserni, którego rolą będzie dodatkowa ekspozycja tego historycznego budynku. Pozostałe skwery zaplanowano na ul. Elektryków, na końcu basenu Marii Konopnickiej oraz u zbiegu ulic Stolarzy i Malarzy.

Oprócz walorów estetycznych, place pełnić mają również funkcje integracji społecznej w zielonej otulinie. Wzdłuż Martwej Wisły zaplanowano zielone bulwary, którymi będzie można przejść od Młodego Miasta aż do Żurawia.

Na półwyspie większość budynków przeznaczona zostanie na biura, dopiero w dalszej kolejności na mieszkania, usługi oraz lofty, a część nawet na akademiki. Ulica Elektryków, Traserów, Stolarzy, Narzędziowców, Malarzy — ich nazwy nie zostaną zmienione, to ważne, bo w końcu właśnie one są wpisane w pamięć gdańszczan.

W pobliżu najważniejszych historycznie budynków planowane są skwery, place i trakty piesze, które pozwolą je wyeksponować, a dzięki temu przybliżyć mieszkańcom i wszystkim odwiedzającym dawne tereny stoczniowe.

Ale co najważniejsze — zabytkowe hale oraz charakterystyczne dla tego krajobrazu dźwigi czy budynki nie znikną!

„Odkrywanie
na nowo„

Dla nas architektów praca nad projektem Stoczni Gdańsk jest swoistą podróżą w czasie. Przez okresy kiedy w tym miejscu budowano w Stoczni Schichaua okręty dla niemieckiej marynarki, kiedy w Wolnym Mieście Gdańsk rozwinął się przemysł stoczniowy, a nad panoramą miasta w tej części dominowały kratownicowe konstrukcje przedwojennych portowych żurawi. Podróżą do czasów nam już bliższych, do lat 70-tych i 80-tych do Stoczni Gdańskiej i zrodzonego w niej ruchu Solidarności.

Odkrywanie na nowo tego miejsca z jego stoczniowym klimatem, pokrytego wieloma warstwami farby i rdzy korodujących stalowych konstrukcji, wielokolorowych pokładów farb i struktur. Wszystko to stało się inspiracją i kierunkiem poszukiwań rozwiązań projektowych.

Chcielibyśmy, aby ta nowa dzielnica nie utraciła charakteru miejsca, które zbudowało się tym terenie w czasach współczesnych. Atmosfera koncertów i działań artystycznych, które dzieją się na tym terenie wzdłuż ulicy Elektryków i Stolarzy. Kluby B90, W4 czy 100cznia to „nowe” miejsca na turystycznej mapie Gdańska, które budować będą jego klimat. Mamy nadzieję, że potencjał tego miejsca pozwoli stworzyć „gdańskie SoHo” — dzielnicę, w której kultura, muzyka i bogata oferta lokali gastronomicznych uzupełnią program projektowanych loftowych budynków mieszkalnych hoteli i biur.

Paweł Majkusiak
JEMS Architekci

Tereny SCGRewitalizacja

Działania rewitalizacyjne terenu realizowane są od roku 1999, dzięki czemu możliwe stało się fizyczne jego otwarcie dla mieszkańców. Na teren sukcesywnie wprowadzano życie, kulturę i pracę. Teren Stoczni Gdańskiej (a wcześniej Stoczni Schichaua i Stoczni Cesarskiej), wykorzystywany jeszcze produkcyjnie, stał się również siedzibą instytucji kultury, takich jak: Instytut Sztuki Wyspa, wystawa prac sztuki współczesnej Alternativa, Klub Muzyczny

B90, 100cznia, Protokultura, Społecznie odpowiedzialny Żuraw M3, Galeria WL4 Mleczny Piotr, Przystań Cesarska, Galary Gdańskie, Gdańsk z kajaka oraz Nomus, Oddział Muzeum Narodowego.

W 2018 roku rozpoczęła się realizacja pierwszych nowych budynków biurowych, a także kontynuowana jest rewitalizacja obiektów o wartościach historycznych, w tym dawnego budynku wydziału W4 przy ul. Elektryków oraz budynku Dyrekcji na terenie Stoczni Cesarskiej.