Wizja projektu Stocznia Centrum Gdańsk

Odpowiedź na postulat „otwartego miasta”: do mieszkania, do życia, do pracy, do wypoczynku.

Poddana pod dyskusję w ramach dialogu społecznego koncepcja zagospodarowania stanowi propozycję nowoczesnej, wielofunkcyjnej i centrotwórczej dzielnicy miasta.
Wizja ta jest próbą praktycznej realizacji formuły tzw. miasta 15-minutowego i ambicją stworzenia nowoczesnej, wielofunkcyjnej dzielnicy miasta odpowiadającej na potrzeby współczesności i jednocześnie szanującej zastany kontekst kulturowy i historyczny: poprzemysłową zabudowę stoczniową i dziedzictwo ruchu społecznego „Solidarność”.

Koncepcja wpisana w zabytkowy charakter dzielnicy

Zespoły zabudowy dawnej Stoczni Schichaua i pierzei ulicy Elektryków stanowią główne punkty odniesienia dla nowoprojektowanej tkanki miejskiej.
Nadanie nowej funkcji budynkom historycznym i ich integracja z nową zabudową jest jednym z najtrudniejszych wyzwań realizacyjnych. Podwalinę stanowią działające od wielu lat inicjatywy takie jak Klub B90, Ulica Elektryków, Solidarity of Salsa, 100cznia, które mają trwałe miejsce w tworzącej się dzielnicy.

Tożsamość miejsca - dawnej stoczni - tworzą wszechobecny artefakty: charakterystyczne posadzki, torowiska, polery cumownicze i dźwigi.
Mapa

Układ urbanistyczny

Układ urbanistyczny dzielnicy oparty jest na historycznej siatce komunikacyjnej procesów technologicznych dawnej Stoczni Gdańskiej.
Wierne zachowanie przebiegu dawnych ulicy stoczniowych i ich nazewnictwa jest aksjomatycznym założeniem autorów koncepcji zabudowy dzielnicy. Mieszkamy przy ulicy Niterów, pracujemy przy ulicy Rurarzy, bawimy się na ulicy Elektryków, odpoczywamy przy ulicy Stolarzy!

Ta historyczna siatka ulic umożliwia połączenie z sąsiadującymi projektami realizowanymi w ramach dzielnicy Młode Miasto i dalej ze Śródmieściem Gdańska. Taką funkcję pełnią dawne stoczniowe ulice Narzędziowców i Malarzy.

Stocznia była i będzie zielona

W koncepcji nie brakuje terenów zielonych, placów i skwerów.
Jednym z najważniejszych założeń planistycznych jest rozbudowana przestrzeń publiczna. Szlaki komunikacyjne prowadzą do zielonych placów, nadwodna promenada – ulica Niterów jest prowadzona szpalerem drzew. Pirs przy Moście Pontonowym jest parkiem kieszonkowym.

Oprócz walorów estetycznych place i główne szlaki komunikacyjne pełnić będą funkcje integracji społecznej. Będą miejscem rozrywki, odpoczynku i ekspozycji sztuki.

Wzdłuż Martwej Wisły zaplanowano zielone bulwary, którymi będzie można przejść od Młodego Miasta aż do Żurawia.

Architekci

Zgodnie z filozofią pracowni JEMS Architekci, autorzy koncepcji o każdej budowli, w której funkcjonować ma człowiek mówią "dom".
Stocznia Centrum Gdańsk to koncepcja, która żyje i będzie podlegać modyfikacjom, w zależności od potrzeb mieszkańców – mówią Paweł Majkusiak i Maciej Rydz z pracowni Jems Architekci

Dla nas architektów praca nad projektem Stoczni Centrum Gdańsk jest swoistą podróżą w czasie. Jest odkrywaniem na nowo tego miejsca z jego stoczniowym klimatem, pokrytego wieloma warstwami farby i rdzy korodujących stalowych konstrukcji, wielokolorowych pokładów farb i struktur. Wszystko to stało się inspiracją i kierunkiem poszukiwań rozwiązań projektowych.

JEMS Architekci – jedno z najbardziej utytułowanych polskich biur architektonicznych, które w swoim portfolio ma realizację ponad 200 projektów budynków użyteczności publicznej, obiektów kulturalnych i biurowych w całym kraju. Wśród najgłośniejszych z nich można wymienić rewitalizację Hali Koszyki w Warszawie, siedzibę Agory w Warszawie, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Katowicach, rozbudowę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu czy budynek biurowy Pixel w Poznaniu.

JEMS Architekci – jedno z najbardziej utytułowanych polskich biur architektonicznych, które w swoim portfolio ma realizację ponad 200 projektów budynków użyteczności publicznej, obiektów kulturalnych i biurowych w całym kraju. Wśród najgłośniejszych z nich można wymienić rewitalizację Hali Koszyki w Warszawie, siedzibę Agory w Warszawie, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Katowicach, rozbudowę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu czy budynek biurowy Pixel w Poznaniu.

Inwestor

Tożsamość miejsca - dawna Stocznia Gdańska i miejsce narodzin ruchu społecznego "Solidarność" definiuje jak myślimy o koncepcji zagospodarowania Półwyspu Drewnica. W sposób samoograniczający korzystamy z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nową zabudowę komponujemy z budynkami historycznymi (jest ich łącznie dwanaście) i znajdujemy dla nich nową, komplementarną funkcję – mówi Krzysztof Sobolewski, prezes zarządu spółki SCG realizującej projekt Stocznia Centrum Gdańsk. Jestem osobiście i zawodowo związany z projektem od roku 2005. W kolejnych 10 latach chciałbym zrealizować przedstawioną koncepcję zabudowy.

W roku 2018 zostało przyjęte nowe Studium Zagospodarowanie Przestrzennego, które przewiduje funkcję mieszkaniową na obszarze Półwyspu Drewnica. Wprowadzamy funkcję mieszkaniową zaczynając od zespołu budynków po północnej stronie ul. Ks. Popiełuszki w oparciu o regulacje tzw. specustawy mieszkaniowej (ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych).

Równoległe przygotowujemy proces renowacji i zmiany funkcji kilku obiektów o wartościach historycznych wpisanych do rejestru zabytków. W roku 2021 skierowaliśmy do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wnioski o uzgodnienie dokumentacji projektowej zespołu budynków 94/98/99B, budynku 31B, budynku 33B i budynku 64B. Planujemy rozpocząć prace budowlane w październiku br.