Dialog
MIESZKAŃCY!
Dziękujemy za udział
w DIALOGU SPOŁECZNYM
na temat zabudowy centrum Młodego Miasta
(Półwysep Drewnica)
Raport do pobrania »
prowadzenie:
partner:
Dialog społeczny - Młode Miasto
Relacja
Podsumowanie dialogu
Aktualności
Stocznia w dialogu - postęp prac
11 stycznia 2023
Wiosną minie rok od spotkań, prezentacji i warsztatów przeprowadzonych w ramach Dialogu Społecznego poświęconego zagospodarowaniu Półwyspu Drewnica. W drugiej połowie roku 2022 uaktualniliśmy koncepcję zabudowy o kluczowe rekomendacje wypracowane podczas Dialog (większa inkluzywność, więcej zieleni, architektura jeszcze bardziej nawiązująca do tożsamości miejsca), złożyliśmy ponowny wniosek do urzędu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie koncepcji.

Kontynuowaliśmy prace związane z uzyskanie tzw. Decyzji Środowiskowej. Uzgodniliśmy z Miastem Gdańsk zakres inwestycji towarzyszącej (modernizacja szkoły podstawowej nr 51 przy ulicy Aksamitnej).
W rok 2023 spodziewamy się uzyskać Decyzję Środowiskową i złożyć wniosek w sprawie uzyskanie uchwały lokalizacyjnej Rady Miasta Gdańska dla pierwszych dwóch budynków mieszkalnych prezentowanych podczas Dialogu (W02 i W03). Równolegle prowadzimy prace związane z rewitalizacją i zmianą funkcji posiadanych przez nas budynków historycznych (64B, 33B, 31B, 98/99B).

W minionym roku uzgodniliśmy z urzędem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekty przebudowy trzech budynków historycznych. W 1 kwartale br. spodziewamy się uzyskać pozwolenie na budowę, a po wakacjach przystąpić do prac budowalnych. Obecnie w trakcie procedowania w urzędzie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest dokumentacja projektowa kolejnych trzech budynków historycznych.

 

Stocznia w DIALOGu, czyli o przyszłości Młodego Miasta
19 maja 2022
Niewiele jest w Gdańsku terenów budzących tak duże zainteresowanie, emocje i troskę. Młode Miasto, bo o nim mowa, to przestrzeń szczególna, naznaczona nie tylko długim okresem produkcji stoczniowej i związanymi z nią materialnymi artefaktami, ale także unikatową na skalę światową historią społecznego ruchu, jakim była „Solidarność”.

W organizowanym przez SCG Stocznię Centrum Gdańsk („SCG”) cyklu konsultacji wzięła udział szeroka reprezentacja społeczna obejmująca bezpośrednich sąsiadów dawnych stoczniowych terenów, mieszkańców wielu inny dzielnic Gdańska, samorządowców, działaczy społecznych, historyków, urbanistów i inwestorów. Warto dodać, że proces konsultacji zainicjowany przez SCG jest drugim dialogiem społecznym, którego tematem była przyszłość terenów dawnej Stoczni Gdańskiej– w grudniu ubiegłego roku zakończyły się bowiem konsultacje zorganizowane przez Architekta Miasta Gdańska .

Spotkania w ramach cyklu Stocznia w DIALOGu odbywały się od marca do kwietnia w gościnnej przestrzeni nowego muzeum sztuki NOMUS. Punkt wyjścia i otwarcie całego procesu konsultacyjnego stanowiła koncepcja zagospodarowania półwyspu Drewnica (tj. nadbrzeżnego terenu ograniczonego ulicami Narzędziowców, Monterów, Stolarzy i Malarzy), opracowana przez pracownię architektoniczną JEMS Architekci. Za organizację i prowadzenie spotkań odpowiadali eksperci z niezależnego stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, zaś same spotkania miały zróżnicowany charakter: prezentacji koncepcji zagospodarowania , sesje warsztatowe oraz panele eksperckie.

Co pokazały konsultacje? Przede wszystkim to, że przedmiotem zainteresowania uczestników spotkań, oprócz samej koncepcji zagospodarowania, jest przyszłość nowopowstającej dzielnicy – perspektywy jej życia kulturalnego, społecznego, dostępności, usług publicznych, a także kwestia obecności zieleni. W trakcie czterech spotkań  konsultacyjnych zebrano około 240 uwag od uczestników procesu. Dotyczyły one zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i materialnym terenów postoczniowych, oczekiwań co do tego jak powinna funkcjonować nowa, otwarta, inkluzywna dzielnica, która uwzględniać będzie potrzeby różnych grup społecznych. Efektem tej „burzy mózgów” były między innymi takie pomysły i rozwiązania jak idea wynajmu przestrzeni coworkingowej za przysłowiową złotówkę, czy propozycja „przedogródka” – czyli przedpola widokowego w formie intensywnie zazielenionego ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ulicy Narzędziowców.

Idea wyżej wymienionego „przedogródka” została przedstawiona zespołowi projektantów, którzy podczas spotkania zamykającego proces zaprezentowali rozwiązanie zgodne z postulatami (oczywiście sama realizacja tego pomysłu wymagać będzie m.in. konsultacji ze  Urzędem Miasta  i  Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków). Jak podkreśla Krzysztof Sobolewski, prezes zarządu SCG, celem inwestora jest zbudowanie przyjaznej dzielnicy, w której dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa, nie zaś ogrodzonej enklawy dla wybranych.Fragment Młodego Miasta realizowany przez SCG  będzie dostępny dla wszystkich, z pierwszeństwem ruchu pieszego i rowerowego, bez handlu wielkopowierzchniowego, ze zróżnicowanymi usługami oraz parkiem.

To podejście wynika z tego, jak określa siebie sam inwestor. „Nie jesteśmy deweloperem sensu stricto, tylko gospodarzem tych terenów jesteśmy i zostaniemy tutaj, współtworząc i koordynując budującą się nową społeczność i gwarantując utrzymanie wysokiego poziomu przestrzeni publicznej”.

Piotr Czyż – prezes Inicjatywy Miasto podsumowuje, że przeprowadzony proces należy uznać za owocny. W dialogu wzięła udział liczna i zróżnicowana grupa interesariuszy, co pozwoliło na przeprowadzenie rzetelnej, wiarygodnej dyskusji na temat przyszłości przedmiotowego terenu oraz wydobycie wartościowych informacji służących wzbogaceniu projektu.

Więcej szczegółów dotyczących spotkań cyklu Stocznia w DIALOGu oraz zebranych uwag i wniosków będzie można znaleźć w raporcie z konsultacji, który ukaże się w czerwcu tego roku i będzie dostępny na stronie scg.pl

 

Stocznia w DIALOGu – prezentacja wniosków
26 kwietnia 2022
Nasz proces konsultacyjny dobiegł końca – w dniu 26 kwietnia odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu Stocznia w DIALOGu podsumowujące dotychczasowe działania. W spotkaniu, tradycyjnie przygotowanym i prowadzonym przez stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, wzięli udział architekci z pracowni JEMS - autorzy koncepcji zagospodarowania terenu SCG, Architekt Miasta Gdańska, przedstawiciele inwestora i współpracujących z nim partnerów – popularnej 100czni, stowarzyszenia Brzostek Top Team czy biura ROARK STUDIO.

Przypomnijmy: rozpoczęty 22 marca proces konsultacyjny to cykl 5 spotkań obejmujących wstępną prezentację koncepcji architektonicznej, dwie sesje warsztatowe z interesariuszami, dyskusyjny panel ekspercki oraz ostatnie, piąte spotkanie mające charakter podsumowania i prezentacji zebranych wniosków. Najważniejszym jego punktem było postawienie zaproszonym gościom 11 ważnych pytań, sformułowanych na podstawie uwag zgłoszonych wcześniej przez interesariuszy. Pytania te odnosiły się zarówno do koncepcji projektowej, jak i do kwestii związanych z funkcjonowaniem przyszłej nowej miejskiej dzielnicy.

O co pytali interesariusze? Jedną z najważniejszych trosk było zachowanie materialnego dziedzictwa stoczni, dbałość o dawną infrastrukturę, o osie widokowe na dźwigi i baseny, ale także o ład przestrzenny – w tym również o niezakłócenie zabytkowej przestrzeni agresywnymi szyldami reklamowymi. W odpowiedzi padło zapewnienie, że zostanie zachowany dawny stoczniowy charakter, zaś zakładany brak ślepych ścian uniemożliwi umieszczanie w tej przestrzeni ogromnych banerów reklamowych. Drugą ważną kwestią, które zajmuje potencjalnych użytkowników i sąsiadów przyszłej dzielnicy to szeroko rozumiana ekologia, w tym zrównoważony transport i miejska zieleń. Zarówno SCG, jak i projektanci z pracowni JEMS Architekci zaznaczyli, że wytyczną projektową był nie tzw. greenwashing, czyli dobrze sprzedające się quasi-ekologiczne rozwiązania, a przemyślana strategia inwestowania w trwałe i niewymagające późniejszych nakładów kosztów materiały i technologie. Dotyczy to także kwestii transportu – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, pierwszeństwo w nowej dzielnicy mieć będą piesi oraz rowerzyści, zaś z uwagi na brak wielkopowierzchniowego handlu nie grozi nam paraliżująca drogi dojazdowe inwazja masowych dostaw. Jeśli chodzi o zieleń, to warto podkreślić „przedogródek” od strony ul. Popiełuszki, zielone zagospodarowanie terenu pod estakadą i sieć parków kieszonkowych na różnych poziomach zabudowy. Po trzecie w końcu, interesariusze pytali o przyszłe funkcjonowanie dzielnicy, o jej dostępność (architektoniczną i społeczną), o kulturę i integrację sąsiedzką, a także o to jak zapobiec intensyfikacji najmu krótkoterminowego. To ostatnie zagadnienie, jak zaznaczył prezes zarządu SCG, Krzysztof Sobolewski, jest szczególnie istotne, wymagać jednak będzie państwowych niezbędnych ram prawnych, regulujących to niekorzystne społecznie zjawisko.

Podczas spotkania padła również istotna deklaracja ze strony SCG, który deklaruje bycie nie tylko inwestorem, ale przede wszystkim gospodarzem i koordynatorem tego terenu, co pozwoli na utrzymanie wysokiego poziomu przestrzeni publicznej.

Zakończył się proces konsultacyjny, ale nie oznacza to końca pracy nad projektem nad nową dzielnicą – zapraszamy zatem do odwiedzania rozwijającej się inwestycji i nadmotławskiego półwyspu Drewnica.

Zapraszamy na zakończenie DIALOGU
26 kwietnia 2022
Zbliżamy się do finału cyklu „Stocznia w DIALOGu”, w którym jako inwestor części postoczniowych terenów konsultowaliśmy z mieszkańcami, ekspertami i samorządowcami planowaną koncepcję zabudowy półwyspu Drewnica, przygotowaną przez pracownię JEMS Architekci. W trakcie spotkań i warsztatów wysłuchaliśmy szeregu istotnych pytań i uwag od interesariuszy tego terenu. Przed nami końcowy etap procesu konsultacyjnego – spotkanie podsumowujące cały cykl, które odbędzie się 26 kwietnia, o godzinie 17.00 w NOMUS Nowym Muzeum Sztuki przy ulicy Jaracza 14.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wnioski płynące z przeprowadzonego dialogu społecznego. Spotkanie będzie również okazją do przedstawienia zagadnień, które wyłoniły się w trakcie warsztatów, do odpowiedzi na postawione pytania które pojawiły się podczas warsztatów dotyczące projektu zabudowy centrum Młodego Miasta oraz programu kulturalno-społecznego terenu.
W rozmowie wezmą udział m.in.:

• Paweł Majkusiak i Maciej Rydz, pracownia JEMS architekci
• Alicja Jabłonowska, 100CZNIA
• Krzysztof Sobolewski, SCG Stocznia Centrum Gdańsk

Serdecznie zapraszamy Państwa do szerokiego udziału w tym ważnym spotkaniu.
Spotkanie ma charakter otwarty i nie wymaga zapisów.
. Wydarzenie będzie również transmitowane online na profilu FB: https://www.facebook.com/SCG.Gdansk.

 

Stocznia w DIALOGu – panel ekspercki
12 kwietnia 2022
Po zakończonych spotkaniach warsztatowych przyszedł wreszcie czas na pierwsze podsumowania. Czwarte z kolei spotkanie konsultacyjne w sprawie planowanej zabudowy na terenie półwyspu Drewnica odbyło się 12 kwietnia w audytorium NOMUS i miało już charakter panelu eksperckiego. Zaproszonymi ekspertkami były Sylwia Bruna z Europejskiego Centrum Solidarności, Monika Arczyńska z pracowni architektonicznej A2P2 oraz Anna Orchowska-Smolińska, adiunkt w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Gdańskiej. Spotkanie, które poprowadził Piotr Czyż ze Stowarzyszenia Miasto, miało charakter podsumowania dotychczasowych dwóch sesji warsztatowych. Jak zauważył prowadzący, materiał do analizy jest obszerny: zebrano ok. 240 uwag od uczestników procesu konsultacyjnego.

„Piękna recepta na miasto, które działa” – tak przedstawione przez Inicjatywę Miasto uwagi, spostrzeżenia i propozycje interesariuszy oceniła jedna z panelistek, doceniając zaangażowanie i świadomość urbanistyczną uczestników procesu. Zebrane uwagi i ich szeroki zakres udowodniły, że na ten teren patrzeć trzeba z kilku punktów widzenia, uwzględniając potrzeby społeczne, spójność z miastem czy kwestię zachowania specyficznego ducha terenów postoczniowych.
Kwestia uwzględnienia dziedzictwa kulturowego w zaproponowanym przez JEMS Architekci projekcie zabudowy była jedną z kluczowych kwestii podnoszonych przez uczestniczących w dyskusji gości. Przedmiotem szczególnej uwagi była troska o zachowanie autentycznej substancji dawnych terenów produkcji przemysłowej, tak by później nie było konieczności imitowania jej lub odtwarzania. Prowadzący spotkanie zadał także ekspertkom pytanie o zieleń – temat bardzo często poruszany podczas spotkań warsztatowych. W dyskusji dominowało przekonanie, że zieleń stoczniowa, choć potrzebna społecznie i niewątpliwie obecna podczas całej długiej historii produkcji stoczniowej na terenie Młodego Miasta, nie powinna mieć charakteru typowej zieleni wielkomiejskiej: dużego parku, alej, szpaleru drzew. Rozwiązaniem jest zieleń ruderalna, mobilna, funkcjonująca na zasadzie „przedogródka” czy parków kieszonkowych pomiędzy nowymi i historycznymi budynkami.
Drugą część spotkania stanowiła dyskusja z udziałem zebranych w audytorium gości. Uczestnicy zgłaszali ze swojej strony wiele cennych spostrzeżeń, dotyczących np. tzw. Drogi do Wolności i tego, jak stopi się ona z planowaną zabudowy tej części Młodego Miasta, a także powiązania komunikacyjnego z innymi częściami Gdańska, szczególnie z Wrzeszczem poprzez ulicę Kliniczną. Dyskutanci zwracali uwagę także na potrzebę dostępności społecznej – całorocznej oferty także dla takich grup jak dzieci czy seniorzy, demokratycznych usług w parterze, przestrzeni kreatywnych. Wyrażono także nadzieję, że za 5, 10 lat „ludzie będą tutaj mieszkać, a nie tylko pomieszkiwać”.
Kolejne, ostatnie już spotkanie, podsumowujące cały proces konsultacyjny, odbędzie się 26 kwietnia o godz.17.00, jak zwykle w dobrze już znanym audytorium NOMUS Nowego Muzeum Sztuki.

 

Relacja z drugiego spotkania warsztatowego
5 kwietnia 2022
Przedmiotem naszego kolejnego spotkania, które odbyło się 5 kwietnia 2022 w NOMUSie, była analiza i dyskusja nad projektem zagospodarowania półwyspu Drewnica pod kątem jego relacji z otoczeniem. Podobnie jak na poprzednich warsztatach, uczestnicy zostali podzieleni na grupy, tym razem pracując nową metodą tzw. warsztatu przyszłościowego. Dzięki tej metodzie dyskutanci mieli możliwość zdiagnozowania szans i zagrożeń związanych z planowaną inwestycją i wspólnie zastanowić się, jak przyczynić się do zrealizowania inkluzywnej, różnorodnej przestrzeni i jak uniknąć negatywnego scenariusza, w którym powstaje miejsce, które nie odzwierciedla potrzeb i pragnień interesariuszy.

Podczas dwugodzinnego spotkania, tradycyjnie prowadzonego i moderowanego przez stowarzyszenie Inicjatywa Miasto dyskutanci mieli możliwość podzielenia się swoimi obawami i nadziejami związanymi z kształtem projektowanej inwestycji. Podobnie jak w dwóch poprzednich spotkaniach cyklu, jednym z kluczowych tematów było zachowanie dziedzictwa kulturowego, kwestie dostępności komunikacyjnej, charakteru zakładanych terenów zielonych, rodzaju usług, a także integracji z miastem i integracji wewnętrznej (sąsiedzkiej). Na podstawie zdiagnozowanych szans i zagrożeń sformułowano szereg pytań, które następnie zostaną wnikliwie zanalizowane przez inwestora.

Wnioski z dwóch spotkań warsztatowych zostaną zebrane i przedstawione ekspertom. Znajdą one zapewne swoje odzwierciedlenie w planowanym kolejnym spotkaniu w ramach dialogu społecznego, a mianowicie w panelu eksperckim, który odbędzie się 12 kwietnia, jak zwykle w gościnnej przestrzeni muzeum NOMUS, na które już dziś bardzo serdecznie zapraszamy.

 

 

Podczas dwugodzinnego spotkania, tradycyjnie prowadzonego i moderowanego przez stowarzyszenie Inicjatywa Miasto dyskutanci mieli możliwość podzielenia się swoimi obawami i nadziejami związanymi z kształtem projektowanej inwestycji. Podobnie jak w dwóch poprzednich spotkaniach cyklu, jednym z kluczowych tematów było zachowanie dziedzictwa kulturowego, kwestie dostępności komunikacyjnej, charakteru zakładanych terenów zielonych, rodzaju usług, a także integracji z miastem i integracji wewnętrznej (sąsiedzkiej). Na podstawie zdiagnozowanych szans i zagrożeń sformułowano szereg pytań, które następnie zostaną wnikliwie zanalizowane przez inwestora.

Wnioski z dwóch spotkań warsztatowych zostaną zebrane i przedstawione ekspertom. Znajdą one zapewne swoje odzwierciedlenie w planowanym kolejnym spotkaniu w ramach dialogu społecznego, a mianowicie w panelu eksperckim, który odbędzie się 12 kwietnia, jak zwykle w gościnnej przestrzeni muzeum NOMUS, na które już dziś bardzo serdecznie zapraszamy.

Stocznia w DIALOGu – pierwsze spotkanie warsztatowe
29 marca 2022
Po naszym pierwszym spotkaniu, prezentującym koncepcję zabudowy półwyspu Drewnica, przyszedł czas na spotkanie z interesariuszami tego terenu i oddanie im głosu. 29 marca w audytorium muzeum NOMUS odbyły się pierwsze warsztaty, których tematem było wewnętrzne uwarunkowania projektu. Za prowadzenie spotkania (tak jak i za cały proces konsultacyjny) odpowiadało stowarzyszenie Inicjatywa Miasto. Podobnie jak w ubiegłym tygodniu, zdecydowanie dopisała publiczność – w spotkaniu wzięło udział prawie 30 osób: mieszkańców, aktywistów i działaczy miejskich, historyków i innych pasjonatów, żywo zainteresowanych przyszłością tego niezwykle cennego obszaru Młodego Miasta.

Dyskusja koncentrowała się wokół kilku kluczowych zagadnień, takich jak architektura i urbanistyka, usługi społeczne, kulturalne i komercyjne, przestrzeń publiczna i zieleń, a także materialne i niematerialne dziedzictwo terenu. Uczestnicy spotkania podzieleni wcześniej na trzy grupy warsztatowe mieli możliwość zgłaszania uwag i pytań przy każdym z trzech stolików warsztatowych poświęconych osobnemu zagadnieniu. Spostrzeżenia, sugestie, obawy i nadzieje, które zgłaszali dyskutanci dotyczyły zarówno bardzo ogólnych, wręcz fundamentalnych kwestii, ale także bardzo praktycznych potrzeb. Wiele z nich dotyczyło dostępności – nie tylko architektonicznej, ale przede wszystkim społecznej, w rozumieniu przestrzeni, która byłaby inkluzywna, integrująca, elastyczna, otwarta na zmiany.  Przedmiotem szczególnej troski dyskutantów było zachowanie dziedzictwa historycznego i  przemysłowego, w tym dźwigów i  odpowiedzialności za ich utrzymanie, a także kwestia zieleni – tu uczestnicy bardzo wyraźnie podkreślili jej rangę, wskazując na konieczność zachowania istniejących drzew, potrzebę istnienia zieleni gruntowej (nie tylko mobilnej i wyniesionej na tarasy) i sugerując także konkretne rozwiązania, jak choćby sieć tematycznych parków kieszonkowych zlokalizowanych pomiędzy budynkami. W sektorze usług pojawiło się wiele praktycznych uwag: sugestia stworzenia przestrzeni coworkingowej, placów zabaw i wybiegu dla zwierząt, a także ogólnodostępnych toalet.

Jak podkreślili moderujący dyskusję, istotą dialogu społecznego jest znalezienie równowagi  pomiędzy różnorodnymi funkcjami, które spełniać ma zabudowa półwyspu Drewnica i wokół tego koncentrować będą się dalsze spotkania w ramach dialogu społecznego.  Szansą na to będą także kolejne warsztaty, które odbędą się 5 kwietnia i będą dotyczyć relacji planowanej zabudowy z otoczeniem. Już teraz serdecznie na nie zapraszamy!

DIALOG w stoczni - inauguracja cyklu spotkań / transmisja
22 marca 2022
Za nami mocne, dynamiczne otwarcie procesu konsultacji w sprawie planowanej zabudowy półwyspu Drewnica. Pierwsze spotkanie w ramach DIALOGu, cyklu konsultacji zorganizowanych z inicjatywy SCG, odbyło się 22 marca w szczelnie zapełnionej do niemal ostatniego miejsca sali audytorium NOMUS Nowego Muzeum Sztuki. Rejestracja spotkania dostępna tu: https://www.facebook.com/SCG.Gdansk/videos/536582364521816

Pierwsze spotkanie było okazją do zapoznania interesariuszy – mieszkańców, aktywistów, samorządowców czy inwestorów  –  z bieżącą sytuacją przestrzenno-inwestycyjną oraz planowaną koncepcją zabudowy tej niezwykle atrakcyjnej części miasta. Jak podkreślili zarówno architekt miasta dr Piotr Lorens, jak i prezes SCG Krzysztof Sobolewski, odbywający się cykl konsultacji stanowi nowe rozdanie w toczącej się trzecią dekadę dyskusji o przyszłości Młodego Miasta i kierowany jest przede wszystkim do przyszłych użytkowników tego terenu.  W zamierzeniu urbanistów, inwestora oraz architektów ma być to przestrzeń spójna, inkluzywna i  podkreślająca unikatowy, historyczny walor tego miejsca.

Na wprost tym potrzebom, wyrażanym także w toku zakończonego w grudniu miejskiego procesu konsultacji społecznych, wychodzi również koncepcja zabudowy półwyspu Drewnica, przygotowana  przez pracownię architektoniczną JEMS Architekci.  Przedstawiciele tego renomowanego biura architektonicznego, Paweł Majkusiak i Maciej Rydz, zaprezentowali podczas spotkania wypracowaną przez kilkunastoosobowy zespół projektowy koncepcję zabudowy terenu SCG Stoczni Centrum Gdańsk. Wizja architektów obejmuje cenny historycznie obszar w centralnej części Młodego Miasta, z halami produkcyjnymi, ciągiem nabrzeży, dawnymi traktami technologicznymi związanymi z produkcją stoczniową oraz pirsami i basenami wyposażeniowymi. To wszystko, jak podkreślają przedstawiciele JEMS Architekci, jest punktem wyjścia dla koncepcji architektonicznej, głęboko i na wielu poziomach uwzględniającej charakter zachowanych fragmentów dawnego życia stoczni: torowisk, dźwigów, lamp, a nawet przekryć kanałów technologicznych. Z tego względu zrezygnowano z pierwotnej koncepcji zabudowy kwartałowo-pierzejowej na rzecz architektury świadomie nawiązującej do zastanego charakteru przestrzennego i przede wszystkim – do  stoczniowego „kręgosłupa”, czyli ciągu technologicznego dawnych procesów produkcyjnych i związanych z nim zawodów stoczniowych. Zabudowa taka, jak podkreślają autorzy koncepcji, oprócz wpisania się w kontekst historyczny, umożliwi także zintegrowanie tej przestrzeni z wodą i na odpowiednią dystrybucję światła słonecznego. Także projektowane budynki nawiązywać mają swą formą do sylwet żurawi i hal stoczniowych. Przestrzeń tej części Młodego Miasta ma być otwarta i inkluzywna, z dostępnymi korytarzami komunikacyjnymi, a także zielona, z wykorzystaniem chociażby mobilnych parków na barkach przy nabrzeżach.  Renowacja i aktywizacja nabrzeży jest także, jak zaznaczyli przedstawiciele JEMS Architekci, przedmiotem szczególnej uwagi w przygotowanej wizji zabudowy półwyspu Drewnica. Realizacja koncepcji architektonicznej planowo zająć ma najbliższe 10 lat, natomiast w najbliższej przyszłości projektowane jest powstanie dwóch budynków, o numerach S02 i S03, umiejscowionych w rejonie ulicy Narzędziowców.

Zaprezentowana koncepcja spotkała się z szerokim i żywym odzewem zgromadzonej w audytorium publiczności – przedstawicieli mediów, samorządów, sąsiadujących instytucji kultury i wreszcie samych mieszkańców. W sferze uwag, wątpliwości czy obaw znalazły się m.in. kwestie miejsc parkingowych, zieleni, zabudowy wysokościowej oraz jej planowanej relacji z otoczeniem. Na wiele z tych pytań udało się znaleźć odpowiedź, na inne – jak zaznaczył prowadzący spotkanie Piotr Czyż z Inicjatywa Miasto – będzie miejsce podczas zaplanowanych na najbliższe tygodnie spotkań warsztatowych z interesariuszami tego terenu. Spotkania te mają być dodatkowym wsparciem dla planujących zagospodarowanie półwyspu Drewnica, tak by ta historycznie unikatowa przestrzeń stała się miejscem, z którego mogą być dumne kolejne pokolenia gdańszczan.

Pierwsze spotkanie już w marca
22 marca 2022
22 marca odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach DIALOGU - zainicjowanego przez nas procesu konsultacyjnego dotyczącego koncepcji zabudowy Półwyspu Drewnica.

Na pierwszym spotkaniu przedstawimy swoją wizję przyszłości terenu a pracownia architektoniczna JEMS Architekci zaprezentuje koncepcję zabudowy Półwyspu. Poruszymy także kwestie procesu inwestycyjnego na tym obszarze. Na pierwszym spotkaniu wysłuchamy również pierwszych uwag i pytań od zaproszonych gości: mieszkańców, aktywistów, samorządowców czy inwestorów. Za organizację procesu konsultacji odpowiada organizacja pozarządowa Inicjatywa Miasto. Spotkanie ma charakter otwarty, będzie także rejestrowane na żywo.
Czas i miejsce: 22.03.22, g.17.00-19.00, NOMUS Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku przy ul. Stefana Jaracza 14 (audytorium)

Porozmawiajmy o (Młodym) Mieście – ruszamy z nowymi konsultacjami
22 marca 2022
W grudniu zakończył się, zapoczątkowany przez Architekta Miasta Gdańska, proces konsultacyjny pt. „Młode Miasto. Przyszłość dzielnicy”. Dziś, jako właściciel nabrzeżnej części terenów postoczniowych (Półwysep Drewnica), ruszamy z kolejnym, własnym procesem konsultacyjnym, dotyczącym planowanej zabudowy tego obszaru.

Nowe konsultacje, pod nazwą Dialog, rozpoczną się 22 marca i będą otwarte dla wszystkich mieszkańców. W ramach konsultacji odbędzie się 5 spotkań, w tym warsztaty i panele eksperckie, a zakończą się one 26 kwietnia przedstawieniem wniosków z tego procesu. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00 i odbywać się będą w gościnnej przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej NOMUS przy ul. Jaracza 14. Spotkania prowadzone będą przez Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!
Zasady udziału/zapisy: Na spotkania ogólne wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych z zachowaniem obostrzeń SARS-Cov-2, na spotkania warsztatowe lista miejsc ograniczona – obowiązują zapisy. Prosimy o zgłaszanie udziału na adres e-mail: dialog@scg.pl lub telefonicznie 690 667 286.

Zakończył się dialog Miasta
9 grudnia 2021
Dobiegł końca zainicjowany przez Architekta Miasta Gdańska proces konsultacyjny "Młode Miasto. Przyszłość dzielnicy”. Dzięki temu wiemy, jaki kształt powinno przybrać idealne Młode Miasto - inkluzywnej, wypełnionej zielenią i zróżnicowanej przestrzennie dzielnicy do mieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego.

W ramach konsultacji odbędzie się 5 spotkań, w tym warsztaty i panele eksperckie, a zakończą się one 17 marca przedstawieniem wniosków z tego procesu. Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00 i odbywać się będą w gościnnej przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej NOMUS przy ul. Jaracza 14. Spotkania prowadzone będą przez Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!

Kontakt w sprawie dialogu:
dialog@scg.pl
Koncepcja
Pomysł zabudowy półwyspu Drewnica położonego pomiędzy mostem pontonowym a XIX-wieczną Stocznią Schichaua oparty jest na modelu tzw. miasta 15-minutowego. Na siatce dawnych historycznych ulic Stoczni Gdańskiej oparta ma być wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska, której architektura nawiązuje wprost do przemysłowych korzeni terenu. Koncepcja obejmuje obszar o powierzchni 9 ha z linią nabrzeża, o długości blisko 1 km, w całości wpisany do rejestru zabytków.
ODKRYJ WIĘCEJ
Młode Miasto - Mapa