O SCGMiasto
Wolność
Styl życia

Stocznia Centrum Gdańsk to część Młodego Miasta, leżąca nad wodą przy nabrzeżu Martwej Wisły. Na naszych oczach rodzi się nowe centrum Gdańska – gdzie w niezwykły sposób historia łączy się z nowoczesnością.

Miasto - Teren SCG usytuowany jest w centrum miasta i łączy wszystkie funkcje. To przestrzeń pełna życia, energii oraz ludzi.

Wolność - Ogromna przestrzeń daje wolność. Od lat ta wolność definiowała to miejsce i nadawała bieg historii.

Styl życia - Kształtuję nową jakość miasta: centrum do życia, pracy, miejsce odpoczynku, rozrywki i kultury.

MŁODE MIASTOHistoria

Bogata historia tych terenów rozpoczęła się już w XIV w. Młode Miasto powstało w opozycji do Starego Miasta, sąsiedniej osady gdańskiej.

Z biegiem czasu stało się konkurencją dla Gdańska w panowaniu nad Pomorzem Gdańskim i polem walki wpływów politycznych.

1380 - 1455 r.

Założenie
Młodego Miasta

Zakon krzyżacki został wezwany na teren Pomorza, aby zbrojnie wesprzeć Gdańsk w walce z wojskami brandenburskimi i ulokował się na terenach nabrzeżnych przyszłego Młodego Miasta.
Czas panowania Krzyżaków zakończył się w 1455 r. likwidacją Młodego Miasta przez Króla Kazimierza Jagiellończyka, który uznał nową osadę za zagrożenie dla Rzeczypospolitej.
550 lat później Młode Miasto odrodziło się w granicach Gdańska.

1889 r.

Era industrialna
Nowe stocznie

W XIX wieku Młode Miasto formalnie nie istniało, a na jego dawnych terenach działalność rozpoczęły dobrze prosperujące stocznie: Stocznia Królewska, Stocznia Cesarska oraz Stocznia Schichaua – dzisiejsze miejsce działalności SCG.

W 1889 r. znany przemysłowiec z Elbląga, Ferdinand Schichau, rozpoczął budowę stoczni w Gdańsku produkującej statki wojenne dla Rzeszy Niemieckiej. Główna część produkcyjna stoczni znajdowała się na półwyspie Drewnica, miejscu w którym w średniowieczu znajdował się skład drewna, a gdzie obecnie znajduje się siedziba SCG.

1945 - 1980 r.

Drogi do wolności

W okresie wojennym Danziger Werft, późniejsza Stocznia Gdańska, była częścią niemieckiej machiny przemysłu wojennego . Po wyzwoleniu miasta 30 marca 1945 r. Stocznia Gdańska stała się jednym z głównych ośrodków przemysłu styczniowego w Polsce, a jej bogata historia stanowi zapis burzliwych dziejów powojennej Polski.

W grudniu 1970 r. doszło do krwawego stłumienia strajków okupacyjnych. Wydarzenie to upamiętnia Pomnik Poległych Stoczniowców, odsłonięty w dziesiątą rocznicę wydarzeń, na dzisiejszym placu Solidarności.
W 1980 r. doszło do kolejnego przełomowego wydarzenia - Strajków Sierpniowych, zakończonych podpisaniem Porozumień Sierpniowych i powołaniem do życia NSZZ “Solidarność”.

Po kolejnej fali strajków w październiku 1988 r. podjęto decyzji o likwidacji Stoczni Gdańskiej. Wkrótce doprowadziło to do rozpoczęcia obrad “okrągłego stołu”, a w rezultacie pokojowej zmiany ustroju państwa i wybraniem stoczniowca i przedstawiciela NSZZ “Solidarność”, Lecha Wałęsy na Prezydenta Polski.

1996 - 2019 r.

Czas przemian

Pomimo zasług ruchu “Solidarność” dla procesów demokratycznych w Polsce, Stocznia została objęta procesem prywatyzacji, a w 1996 r. w skutek ciągle rosnącego zadłużenia została postawiona w stan upadłości. W celu ratowania Stoczni podjęto decyzję o skupieniu jej produkcji na wyspie Ostrów. Tereny nadwiślańskie przeznaczone zostały na rozbudowę nowej dzielnicy o historycznej nazwie Młode Miasto.

Po długim okresie przekształceń i zmian zagospodarowania terenów w 2019 r. powołano projekt o nazwie Stocznia Centrum Gdańsk obejmujący 9 ha Młodego Miasta wzdłuż nabrzeża. Projekt zakłada stworzenia wielofunkcyjnej dzielnicy miasta.

Nowe serce miastaStocznia Centrum Gdańsk

Głównym założeniem nowoprojektowanej dzielnicy miasta jest koegzystencja odrestaurowanych zabytkowych hal i innych budynków stoczniowych z nowoczesną, wysokiej jakości architekturą, uwzględniającą historyczną siatkę ulic i podchodzącą z szacunkiem do dawnego planowania przestrzennego Stoczni Gdańskiej. Realizacja projektu pozwoli podnieść atrakcyjność dawnego obszaru stoczni dla odwiedzających, ale również stworzyć doskonale rozplanowaną przestrzeń do życia, pracy i wypoczynku.

Powstanie nowe serce Gdańska, nowoczesny ekosystem, prawdziwy mixed-use niezbędnych funkcji współczesnego, przyjaznego ludziom miasta.

Inwestorem realizującym projekt Stocznia Centrum Gdańsk jest SCG Spółka z o.o. S.K., która powstała z przekształcenia Shipyard City Gdańsk, wcześniej Drewnica Development.

Spółka jest właścicielem i zarządza aktualnie ponad
9 ha terenów Młodego Miasta. Są to tereny dawnej Stoczni Schichaua oraz obszar nabrzeżny wokół Półwyspu Drewnica - obecnie najpopularniejszym miejscem spotkań na kulturalno-rozrywkowej mapie Trójmiasta /ul. Elektryków: B90, W4 Food Squat czy ul. Stolarzy: 100Stocznia/.

Spółka SCG powierzyła projekt opracowania koncepcji jednej z najbardziej renomowanych pracowni architektonicznych w Polsce - warszawskim JEMSom.

„Nie boimy się zmian"

Zmiany towarzyszą nam od początku istnienia.
My tych zmian się nie boimy.

Wiemy, że są one nieodzowną częścią miasta, biznesu, życia. Z poszanowaniem tradycji, historii i trudu wszystkich tych, którzy byli tu przed nami, patrzymy wspólnie w przyszłość nowego serca miasta Gdańsk.