W centrum
Trójmiasta

Gdańsk w trójmiejskiej metropolii to historyczne miasto z ponad tyciącletnią tradycją. Miasto o bogatych tradycjach mieszczańskich, handlowych, portowych i przemysłowych oraz bogatej i burzliwej historii, tworzy niepowtarzalne, bogate i turystycznie atrakcyjne środowisko kulturowe.

Kolebka narodzin Solidarności i symbol wolności.

W centrum
Gdańska

Stocznia Centrum Gdańsk zlokalizowana na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, w centralnym obszarze miasta sąsiadującym z Starym Miastem — dzielnicą Śródmieścia.

W centrum
Młodego Miasta

Stocznia Centrum Gdańsk leżąca na lewym brzegu Martwej Wisły obejmuje obszar półwyspu Drewnica, dawnej Stoczni Schichaua, od południa ograniczone dawną ulicą Narzędziowców oraz wysunięty na północ teren w pobliżu stadionu Stoczniowego Klubu Sportowego przy ul. Marynarki Polskiej.

Młode Miasto położone na postoczniowym terenie, w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności, to część miasta gdzie na rewitalizowanym obszarze poprzemysłowych powstanie nowoczesna, wielofunkcyjna zabudowa miejska.