Dialog
CITIZENS!
We invite you to a
SOCIAL DIALOG
regarding development of Young City centre
(Drewnica Peninsula)
Download report »
moderation:
partner:
Dialog społeczny - Młode Miasto
Relacja
Podsumowanie dialogu
News
The dialogue of the City has ended
December 9 2021
The consultation process "Young City. The future of the district" initiated by the Architect of the City of Gdańsk has come to an end. Thanks to this, we know what shape the ideal Young City should take - an inclusive, green and spatially diversified district for living, working and spending free time.

W organizowanym przez SCG Stocznię Centrum Gdańsk („SCG”) cyklu konsultacji wzięła udział szeroka reprezentacja społeczna obejmująca bezpośrednich sąsiadów dawnych stoczniowych terenów, mieszkańców wielu inny dzielnic Gdańska, samorządowców, działaczy społecznych, historyków, urbanistów i inwestorów. Warto dodać, że proces konsultacji zainicjowany przez SCG jest drugim dialogiem społecznym, którego tematem była przyszłość terenów dawnej Stoczni Gdańskiej– w grudniu ubiegłego roku zakończyły się bowiem konsultacje zorganizowane przez Architekta Miasta Gdańska .

Spotkania w ramach cyklu Stocznia w DIALOGu odbywały się od marca do kwietnia w gościnnej przestrzeni nowego muzeum sztuki NOMUS. Punkt wyjścia i otwarcie całego procesu konsultacyjnego stanowiła koncepcja zagospodarowania półwyspu Drewnica (tj. nadbrzeżnego terenu ograniczonego ulicami Narzędziowców, Monterów, Stolarzy i Malarzy), opracowana przez pracownię architektoniczną JEMS Architekci. Za organizację i prowadzenie spotkań odpowiadali eksperci z niezależnego stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, zaś same spotkania miały zróżnicowany charakter: prezentacji koncepcji zagospodarowania , sesje warsztatowe oraz panele eksperckie.

Co pokazały konsultacje? Przede wszystkim to, że przedmiotem zainteresowania uczestników spotkań, oprócz samej koncepcji zagospodarowania, jest przyszłość nowopowstającej dzielnicy – perspektywy jej życia kulturalnego, społecznego, dostępności, usług publicznych, a także kwestia obecności zieleni. W trakcie czterech spotkań  konsultacyjnych zebrano około 240 uwag od uczestników procesu. Dotyczyły one zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym i materialnym terenów postoczniowych, oczekiwań co do tego jak powinna funkcjonować nowa, otwarta, inkluzywna dzielnica, która uwzględniać będzie potrzeby różnych grup społecznych. Efektem tej „burzy mózgów” były między innymi takie pomysły i rozwiązania jak idea wynajmu przestrzeni coworkingowej za przysłowiową złotówkę, czy propozycja „przedogródka” – czyli przedpola widokowego w formie intensywnie zazielenionego ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ulicy Narzędziowców.

Idea wyżej wymienionego „przedogródka” została przedstawiona zespołowi projektantów, którzy podczas spotkania zamykającego proces zaprezentowali rozwiązanie zgodne z postulatami (oczywiście sama realizacja tego pomysłu wymagać będzie m.in. konsultacji ze  Urzędem Miasta  i  Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków). Jak podkreśla Krzysztof Sobolewski, prezes zarządu SCG, celem inwestora jest zbudowanie przyjaznej dzielnicy, w której dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa, nie zaś ogrodzonej enklawy dla wybranych.Fragment Młodego Miasta realizowany przez SCG  będzie dostępny dla wszystkich, z pierwszeństwem ruchu pieszego i rowerowego, bez handlu wielkopowierzchniowego, ze zróżnicowanymi usługami oraz parkiem.

To podejście wynika z tego, jak określa siebie sam inwestor. „Nie jesteśmy deweloperem sensu stricto, tylko gospodarzem tych terenów jesteśmy i zostaniemy tutaj, współtworząc i koordynując budującą się nową społeczność i gwarantując utrzymanie wysokiego poziomu przestrzeni publicznej”.

Piotr Czyż – prezes Inicjatywy Miasto podsumowuje, że przeprowadzony proces należy uznać za owocny. W dialogu wzięła udział liczna i zróżnicowana grupa interesariuszy, co pozwoliło na przeprowadzenie rzetelnej, wiarygodnej dyskusji na temat przyszłości przedmiotowego terenu oraz wydobycie wartościowych informacji służących wzbogaceniu projektu.

Więcej szczegółów dotyczących spotkań cyklu Stocznia w DIALOGu oraz zebranych uwag i wniosków będzie można znaleźć w raporcie z konsultacji, który ukaże się w czerwcu tego roku i będzie dostępny na stronie scg.pl

 

Let's talk about the (Young) City - we're starting new consultations
January 27 2022
In December, the consultation process initiated by the Architect of the City of Gdańsk, entitled "Young City. The future of the district ". Today, as the owner of the coastal part of the post-shipyard area (the Drewnica Peninsula), we are starting another, own consultation process regarding the planned development of this area. The new consultation, called Dialog, will begin on January 27 and will be open to all residents.

As part of the consultation, 5 meetings will be held, including workshops and expert panels, and will end on March 17 with the presentation of conclusions from this process. All meetings begin at 17.00 and will take place in the hospitable space of the NOMUS Museum of Modern Art at Jaracza 14 street. The meetings will be conducted by the Inicjatywa Miasto Association.

We cordially invite everyone interested to participate!

Contact us regarding dialogue:
dialog@scg.pl
Concept
The idea of building the Drewnica peninsula, located between the pontoon bridge and the 19th-century Schichau Shipyard, is based on the model of the so-called 15-minute city. The multifunctional downtown development, whose architecture refers directly to the industrial roots of the area, is to be based on the network of former historic streets of Gdańsk Shipyard. The concept covers an area of 9 hectares with a waterfront line, almost 1 km long, fully entered in the register of monuments.
SEE MORE
Młode Miasto - Mapa